Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Společnost KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava, IČ 35808705, DIČ 20202802495 (dále jen Prodávající) podmiňuje registraci a nákup na e-shopu www.stihlavyroba.eu poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů (Kupujících). U Kupujících budou osobní údaje zpracovány Prodávajícím za účelem uzavření a plnění smlouvy a práv z ní pro Kupujícího vyplývajících. Vyplněním povinných údajů v registračním formuláři se stáváte registrovaným uživatelem našeho internetového obchodu a dáváte tak souhlas na jejich zpracování a použití pro zaslání objednaného zboží a komunikaci se zákazníkem.

Jde zejména o tyto údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. adresa bydliště
  3. IČO, DIČ, IČDPH
  4. e-mailová adresa
  5. telefonní číslo
  6. datová schránka
  7. biometrický podpis

Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou sdíleny s dalšími správci, pokud si Prodávající k takovému sdílení nezíská souhlas Uživatele (Kupujícího). Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek udělení dobrovolného souhlasu ze strany Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení ze strany Prodávajícího dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si Kupující - adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@stihlavyroba.eu.

Zpracováním osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje subjekt údajů, tj. Uživatele a Kupujícího (dále také jako „subjekty údajů“) o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@stihlavyroba.eu nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je Prodávající anebo přepravce pověřený dodáním zboží Kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává Kupující výslovně Prodávajícímu jakožto správci, svůj souhlas. Zároveň Kupující bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, a další práva. V případě pochybností o dodržování práv má Kupující právo se obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Firma KOVOTYP s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, společnost KOVOTYP pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Firma KOVOTYP s.r.o. si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může formu Kupující kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@stihlavyroba.eu nebo na telefonu +421 918 802796.

Prečo s nami spolupracovať

KOMPLEXNOSŤ

Navrhujeme a dodávame KOMPLETNE riešenie. Pokryjeme váš projekt od návrhu až po implementáciu. Ponúkame produktové rady vyvinuté k zoštíhleniu a optimalizáciu pracovísk. Doprava, montáž, záručný i pozáručný servis.

Špecialisti v tíme

Preškolený personál a dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvalitne odvedenej zákazky. Zodpovieme každý dotaz, všetko vysvetlíme a odporučíme najlepšie riešenie. Vyhotovíme vizualizáciu, vybavíme vás materiálmi.

 

SHOWROOM na 300 m²

Okrem bohatej ponuky Lean produktov vás pozývame zhliadnuť tiež široký sortiment kovového nábytku. V príjemnom prostredí našej vzorkovne sa môžete počas konzultácie osviežiť kávou, čajom či len minerálnou vodou.

LEAN PORADENSTVO

U nás máte možnosť realizovať vaše plány a projekty v spolupráci s odborníkmi a nechať sa inšpirovať. Navštívte náš showroom, budete prekvapení nekonečnými možnosťami a variabilitou našich výrobkov.

+421 918 802796 | info@stihlavyroba.eu